Giải pháp  WiFi Marketing Edgecore hỗ trợ các phương thức khác nhau để Doanh nghiệp có thể xác thực người dùng Wi-Fi và có thể dễ dàng thực hiện trên tất cả các kịch bản triển khai, bao gồm xác thực Enterprise như 802.1X và dựa trên trình duyệt với cơ sở dữ liệu bên trong / bên ngoài và xác thực khách hàng qua đăng nhập phương tiện xã hội để đảm bảo  xác định đúng người dùng mạng trước khi cấp quyền truy cập vào mạng. Đồng thời từ đó Doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về nhân khẩu học của khách hàng cho các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo hiệu quả hơn.

Xác thực doanh nghiệp

Giải pháp WLAN của Edgecore hỗ trợ 802.1X, xác thực dựa trên trình duyệt và xác thực dựa trên MAC cho mạng không dây quy mô lớn như khuôn viên hoặc doanh nghiệp, cung cấp trải nghiệm Wi-Fi an toàn và đáng tin cậy cho người dùng.

Xác thực khách

Guest Authentication cung cấp một thành phần quan trọng cho tính linh hoạt và cung cấp cho quản trị viên khả năng chọn lọc người dùng truy cập vào hệ thống mạng mạng.

Tùy chỉnh phương thức đăng nhập WiFi

Kết hợp hệ thống thông minh của Edgecore, quản trị viên mạng có thể nhanh chóng kích hoạt nhiều trang đăng nhập WiFi duy nhất cho mỗi lần triển khai tùy thuộc vào các vị trí điểm truy cập khác nhau. Mỗi trang đăng nhập hoàn toàn có thể tùy chỉnh để hiển thị quảng cáo và cũng có thể được thiết kế quảng cáo thông qua các dữ liệu do Doanh nghiệp thu thập phân tích và tiếp thị.

Giao diện quản trị hệ thống thân thiện