PHÍ DỊCH VỤ WIFI MARKETING 3.0 - 4.0

edgecore224x55-1

GÓI WIFI MARKETING B1:
5,999,000 VND/6 tháng

✓ Quy mô đáp ứng tối đa hệ thống: 50 người

✓ Phí khởi tạo dịch vụ: 500,000 VND

✓ Hệ thống tối đa: 10 Access Point

✓ Tính năng WiFi Marketing 3.0 – 4.0:

✓ Trang chào đơn giản

✓ Trang chào nhiều banners trượt Slider

✓ Free Access với email hoặc số điện thoại

✓ Khảo sát qua email, điện thoại và bảng vẽ

✓ Cung cấp sơ đồ bố trí thiết bị, kỹ thuật chi tiết

✓ Thời gian bảo hành chất lượng thi công: 6 tháng

✓ Khả năng mở rộng hệ thống: không giới hạn

✓ Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365

✓ Giám sát thi công, triển khai giải pháp: Có

✓ Chi tiết gói ngân sách đầu tư: có

✓ Địa điểm thi công lắp đặt: TP.HCM

✓ Thời gian hoàn thành: Tối đa 3 ngày

GÓI WIFI MARKETING B2:
14,999,000 VND / 6 tháng

✓ Quy mô đáp ứng tối đa hệ thống: 200 người

✓ Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí

✓ Hệ thống tối đa: 50 Access Point

✓ Tính năng WiFi Marketing 3.0 – 4.0:

✓ Trang chào đơn giản

✓ Trang chào nhiều banners trượt Slider

✓ Free Access với email hoặc số điện thoại

✓ Thu thập thông tin người dùng email, sdt, facebook,….

✓ Tích hợp SMS Marketing, OTP

✓ Và các kịch bản nâng cao khác

✓ Khảo sát tận nơi kèm thiết bị đo kiểm chuyên dụng

✓ Cung cấp sơ đồ bố trí thiết bị, kỹ thuật chi tiết

✓ Thời gian bảo hành chất lượng thi công: 6 tháng

✓ Khả năng mở rộng hệ thống: không giới hạn

✓ Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365

✓ Giám sát thi công, triển khai giải pháp: Có

✓ Chi tiết gói ngân sách đầu tư: có

✓ Địa điểm thi công lắp đặt: TP.HCM

✓Thời gian hoàn thành: Tối đa 5 ngày

GÓI WIFI MARKETING B3:
59,999,000 / 6 tháng

✓ Quy mô đáp ứng tối đa hệ thống: 500 người

 Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí

✓ Hệ thống tối đa: 50 Access Point

✓ Tính năng WiFi Marketing 3.0 – 4.0:

✓ Trang chào đơn giản

✓Trang chào nhiều banners trượt Slider

✓ Free Access với email hoặc số điện thoại

✓ Thu thập thông tin người dùng email, sdt, facebook,….

✓ Tích hợp SMS Marketing, OTP

✓ Và các kịch bản nâng cao khác

✓ Khảo sát tận nơi kèm thiết bị đo kiểm chuyên dụng

✓ Cung cấp sơ đồ bố trí thiết bị, kỹ thuật chi tiết

✓ Thời gian bảo hành chất lượng thi công: 6 tháng

✓ Khả năng mở rộng hệ thống: không giới hạn

✓ Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365

✓ Giám sát thi công, triển khai giải pháp: Có

✓ Chi tiết gói ngân sách đầu tư: có

✓ Địa điểm thi công lắp đặt: TP.HCM

✓ Thời gian hoàn thành: Tối đa 5 ngày

GÓI WIFI MARKETING B4:
LIÊN HỆ

✓ Quy mô đáp ứng tối đa hệ thống: 500 người

✓ Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn Phí

✓ Hệ thống tối đa: 50 Access Point

✓ Tính năng WiFi Marketing 3.0 – 4.0:

✓ Trang chào đơn giản

✓ Trang chào nhiều banners trượt Slider

✓ Free Access với email hoặc số điện thoại

✓ Thu thập thông tin người dùng email, sdt, facebook,….

✓ Tích hợp SMS Marketing, OTP

✓ Và các kịch bản nâng cao khác

✓ Khảo sát tận nơi kèm thiết bị đo kiểm chuyên dụng

✓ Cung cấp sơ đồ bố trí thiết bị, kỹ thuật chi tiết

✓ Thời gian bảo hành chất lượng thi công:theo yêu cầu

✓ Khả năng mở rộng hệ thống: không giới hạn

✓Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/365

✓ Giám sát thi công, triển khai giải pháp: Có

✓ Chi tiết gói ngân sách đầu tư: có

✓Địa điểm thi công lắp đặt: TP.HCM

✓ Thời gian hoàn thành: Tối đa 5 ngày